Volte Pravý Blok
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.
Shoutbox
Jméno:

Zpráva:

Validační kód:


Vložte Validační kód:Seefeya
26-09-2023 12:27
<a href="https://bit.l
y/3PJdrV2">Fucking Putin fagot</a> Go!

Bogdanfgq
26-09-2023 10:24

Williamdug
11-09-2023 04:13
Hello, Exkluzivní promo kvalitní hudba pro VIP DJ's https://0daymusic.
org/ 320TB MP3/FLAC, Label, LIVESETS, hudební videa. Promo hudební DJs

reginaldbr4
10-09-2023 19:39
Young Heaven - Naked Teens & Young Porn Pictures http://moneehmepor
n.energysexy.com/?
brenna porn search engine jojo weirdest porn tube lisa simpson grown up porn porn stars natural tits list g

jonirz69
09-09-2023 12:15
Browse over 500 000 of the best porn galleries, daily updated collections http://blackeymiss
ypornblond.alexyse
xy.com/?abigail black balled porn video tiny young bbs porn super thick porn sex porn

Shoutbox - Archiv
Program
Politická strana Volte Pravý Blok (www.cibulka.net) chce v každých volbách především přiblížit moc občanům, o kterých tato moc rozhoduje. Chceme prosadit zásadní decentralizaci státní moci a dát co nejvíce pravomocí krajům, obcím a zejména pak přímo občanům. Jenom tak si budou moci občané - daňoví poplatníci o svých vlastních záležitostech a všech rozpočtech veřejné sféry rozhodovat v referendech a občanských iniciativách sami a nebudou si díky tomu muset ze svých kapes platit ani o jednoho politika, soudce, policejního ředitele nebo úředníka více, než podle svého vlastního názoru nezbytně potřebují!

Občané si tedy budou o všech svých konkrétních záležitostech rozhodovat na nejnižší možné úrovni, tedy především na úrovni obce, města, kraje nebo ve výjimečných případech na úrovni státu (Ve Švýcarské konfederaci se například pořádají v průměru pouze 4 celostátní referenda ročně!).

Program politické strany Volte Pravý Blok (www.cibulka.net) pod názvem "Vy nevěříte politikům a jejich novinářům? No konečně!!! Věřme sami sobě!! Systémová obrana proti systémovému útlaku svobodných občanů ve čtyřech oobrazech, aneb jak se zbavit padouchů", důsledně orientovaný na prosazení staletých principů tradiční švýcarské a americké přímé demokracie a odvolatelnosti politiků - tedy základních principů dvou nejsvobodnějších a proto i nejbohatších zemí naší planety(!!!) - do politického systému České republiky a celé Evropy, je dnes jediný systémově a hodnotově komplexní program, který může vyřešit naše současné i budoucí problémy!
Podpořme v nadcházejících volbách tento program i my ostatní! - Nezapomeňme: V boji mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, nelze být neutrální a přitom zůstat slušný!!! Proto děkujeme za vaši podporu!


UNIVERZÁLNÍ PROGRAM OPRAVDU PRO VŠECHNY!


Politická strana Volte Pravý Blok (www.cibulka.net) chce pro dosažení cílů svého politického programu švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" využít všech možností, včetně zatím nevyužité možnosti ZÁKONODÁRNÉ INICIATIVY zastupitelstev krajů ve vzztahu k parlamentu a usiluje tímto způsobem prosadit do stávajícího politického systému zákonnou cestou hluboké změny politických mechanismů, zásad a mravních i duchovních hodnot nejvyšší systémové povahy, kterými jsou zejména:

Kontrola politické moci zdola: Demokracie přímá, odvolatelnost politiků přímo občany - daňovými poplatníky, referenda a občanské iniciativy

a) Uzákonění referend a občanských iniciativ jako základních prostředků k prosazení radikální decentralizace politické moci a tím její přiblížení co nejníže dolů k občanům.

Referenda a občanské iniciativy považujeme za nejdůležitější prostředek k prosazení práva občanů – daňových poplatníků, rozhodovat o všech záležitostech, které oni sami považují pro sebe na místní, regionální a celostátní úrovni za důležité.

Výsledek těchto referend a iniciativ - bez ohledu na volební účast - musí být pro držitele moci ZÁVAZNÝ a POD SANKCÍ bezodkladně uvedený do praxe, stejně jako je tomu v případě voleb!

Vše, co je možno rozhodnout na co nejnižší úrovni, tedy co nejblíže k občanům, se rozhoduje tam a teprve to, co na místní úrovni efektivně rozhodnout nelze, je občany dobrovolně delegováno na vyšší samosprávnou jednotku! Nikdy ne naopak, tedy tak, jak to dnes vidíme všude kolem sebe!!!

b) Decentralizace současné hypercentralizované FINANČNÍ státní moci nad občany a její delegování na nižší samosprávné jednotky, tedy na kraje, města, obce a především na samotné občany.

Stát je ten vůbec nejhorší hospodář s jemu svěřenými penězi daňových poplatníků, kterému jejich peníze pokud možno vůbec nepatří do ruky! Chceme-li získat ze státní pokladny 1 korunu, musíme do ní napřed ze svých kapes odvést 2 koruny!!! Proto usilujeme o minimální a levný - ale rozhodně ne bezbranný - národní stát svobodných občanů!

Například Raakousko – Uhersko, světová velmoc, mělo pouze tři ústřední ministerstva: Ministerstvo obrany, zahraničních věcí a financí. Vše ostatní rozhodovaly nižší správní a samosprávné jednotky!
Žádná vláda, parlament, region, město nebo obec NESMÍ NA ZÁKLADĚ ÚSTAVNÍHO ZÁKONA PŘIJMOUT DEFICITNÍ ROZPOČET a politicky bezohledně a nezodpovědně tak korumpovat ve svůj krátkozraký sobecký prospěch zmanipulované voliče na úkor jejich budoucnosti!

Právě to se dnes v masovém a likvidačním rozsahu rukama "české" vlády děje! Na úkor českého národa, ale ve prospěch nadnárodních a NADstátních bank!!! Viz např: http://www.verejnydluh.cz/ .

Právě proto musí být každý rozpočet z veřejných zdrojů vyrovnaný a přijatý na každé úrovni všelidovým REFERENDEM všech občanů - daňových poplatníků!
Prosazujeme hlubokou decentralizaci až na úroveň obce v rozhodování o STANOVENÍ VÝŠE a MÍSTA VÝBĚRU regionálních a místních daní. Většina našich peněz musí zůstat bez zbytečných přesunů a centrálního direktivního přerozdělování v regionech, městech a obcích, tedy tam, kde byly vydělány. O jejich využití musí rozhodovat samy regiony, města a obce pod důslednou kontrolou občanů – daňových poplatníků, bez jejichž vůle nesmí vypadnout z obecní kasy ani haléř.

c) KONTROLA výkonů a financování politické a správní moci nad námi kontrolou této moci ZDOLA

Tedy ze strany všech občanů – daňových poplatníků, VOLBOU a ODVOLÁNÍM nejdůležitějších představitelů státní správy a samosprávy, prezidenta, starostů, soudců, policejních ředitelů, státních zástupců, některých ústavních činitelů a všech rozhodujících úředníků, a to ne politiky, ale PŘÍMO OBČANY v referendech a občanských iniciativách!

d) ZÁSADNÍ ZMĚNA ZÁKONA O VŠECH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH!

Výběrová řízení na projekty, financované z veřejných zdrojů, budou zveřejněna i s veškerými informacemi a podmínkami vždy na Internetu. Musí být pro občany a všechny zúčastněné naprosto otevřená, průhledná a POD SANKCÍ kdykoliv a kýmkoliv VEŘEJNĚ kontrolovatelná! Jakákoliv zjištěná nepoctivost při manipulaci s penězi občanů bude přísně trestána! Nesmí se nikdy stát - tak jako se to pod vládou kriminálních "elit" děje v současnosti dnes a denně - aby za způsobenou škodu na veřejném majetku nebyl nikdo potrestán!!!

e) Přímá, snadná a rychlá OVOLATELNOST politiků, všech volených státních úředníků a úředníků samosprávy ze strany občanů – daňových poplatníků a jejich občanských iniciativ, a to v maximálním rozsahu!

Náš politický program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" jako vůbec jediný politický program na celé české politické scéně nejenom úplně demontuje systém komunistické kádrové nomenklatury, ale i skrytou kádrovou nomenklaturu vysoce kvalifikovaných a před většinovou veřejností zcela uzavřených menšin, v nekterých případech přímo kriminálních. Pouze tento program - a žádný jiný - konečně navrací většine zpět všechna její práva!!!

Občanská práva, svobody, povinnosti a zodpovědnost

f) Ústavními a zákonnými prostředky prosadíme povinnost státní správy a samosprávy zajistit POD SANKCÍ nezpochybnitelné a ze strany občanů snadno vymahatelné právo na bezpečnost, politickou, národní a náboženskou svobodu i na základní sociální jistoty.

A to pro zajištění důstojného života všech občanů, jako nejvyšší povinností státu, regionu a domovské obce, pokud tyto instituce mají mít smysl.

g) Zákony o občanství obce a kraje, o domovském právu a zákon o potulce, které zabrání soustřeďování, žebráků a kriminálních osob z tuzemska i zahraničí v našich městech, jenž musí mít právo takové osoby zadržet, předat spravedlnosti, anebo deportovat na jejich náklady do jejich domovské obce anebo státu.

Občanem státu se nesmí stát ten, který nedokáže předtím získat domovské právo své obce a svého kraje, a to vždy nejdříve po deseti letech bezkonfliktního pobytu.

Občanství obce udělují občané nejmenší příslušné administrativní jednotky dané obce novým osídlencům vždy v referendu! Jakýkoliv jiný způsob získání občanství a tedy veškerých práv je protizákonný!!!

Obce a jejich občané - daňoví poplatníci se pak musí podle zákona o občanství obce a domovském právu postarat o své nebydlící rodáky a občany, kteří svoje problémy nedokáží vyřešit vlastními silami! Bez získání občanství nelze získat žádnou podporu z veřejných zdrojů!
Sociální politika, kvalitní vzdělání na kvalitních školách, reforma zdraavotnictví a důchodového systému

Je dávno prokázáno, že stát nám ve skutečnosti mnohonásobně víc bere, než nám pak demonstrativně "dává", tedy pouze něco málo vrací! Sociální stát proto vytvoříme nejlépe a nejrychleji tím, že stát přestane lidi okrádat o to, co vlastním pracovním a podnikatelským úsilím vytvořili, prostřednictvím státem předepsaných likvidačních daní - se kterými stát a jeho úředníci stejně neumí hospodařit s péčí řádného hospodáře - a místo toho stát nechá občany a daňové poplatníky svobodně v referendech a občanských iniciativách rozhodnout jak o výši svých daní, tak i o výši rozpočtových výdajů, tedy o tom, jak se svými penězi ve své obci, městě, kraji anebo ve svém státě nejlépe, nejúsporněji a pod nejpřísnější občanskou kontrolou naložit.

h) Nová sociální politika: UŽ NE SOCIÁLNÍ SÍŤ, ALE SOCIÁLNÍ TRAMPOLÍNA!!!

Prosadíme, aby nezaměstnaní měli možnost místo podpor v nezaměstnanosti vykonávat obecně prospěšné práce za přiměřenou ale důstojnou mzdu, anebo aby řádně a s nejvyšší zodpovědností absolvovali rekvalifikační kurzy s nejvyšší úspěšností, pokud si chtějí během takového rekvalifikačního kurzu udržet nárok na podporu v dočasné nezaměstnanosti, vyplácenou jim z kapes ostatních.

i) NEJLEPŠÍ VZDĚLÁNÍ na finančně silných, svobodných a nezávislých školách zajistíme všem talentovaným – bez ohledu na jejich majetkové poměry – propojením financování jejich vzdělání s bohatými penzijními fondy. Tyto fondy budou - na rozdíl od bank - financovat vzdělání studentů nejenom na základě jejich nejvyššího svobodného rozhodnutí a zodpovědnosti, ale především za nejvýhodnějších úvěrových podmínek a podle jejich nejnáročnějších představ, a to na základě zásady SVOBODA a ZODPOVĚDNOST!

Tzv. "bezplatné vzdělání" - financované skrze stát z našich kapes - je nejméně vhodným řešením! Je už dávno prokázáno, že chceme-li obdržet ze státní pokladny 1,- korunu, musíme do ní napřed vložit 2,- koruny. Stát a jeho úředníci jsou tedy opravdu těmi nejhoršími hospodáři, kterým naše peníze pokud možno vůbec nepatří do ruky... Pravým opakem a nedostižným vzorem efektivnosti i nejvyšší školou svobody a zodpovědnosti je naopak financování nejvyššího vzdělání prostřednictvím penzijních fondů!

Která škola dokáže svým absolventům zajistit kvalitou jejich vzdělání nejvyšší uplatnění na trhu práce - když Úřady práce zpřístupní na Internetu pořadí škol, co se úspěšnosti jejich absolventů týče - tato škola bude mít nejvyšší počet uchazečů o studium, kteří jí přinesou za své vzdělání peníze, vypůjčené za tímto účelem na dlouhodobou půjčku s minimálním úrokem z penzijních fondů. Právě to dá nejúspěšnějším školám nejvyšší svobodu, nezávislost na státní moci, finanční sílu a možnosti dalšího svobodného rozvoje! Kruh se tím uzavře...

Nejvyšším úkolem vzdělání národa je připravit příslušníky našeho národa a našeho státu pro život v dnešním i příštím světě, a to při maximálním využití všech vnitřních i vnějších kapacit každého člověka, zejména s nejvyšším důrazem na schopnost správně se zorientovat v hierarchicky uspořádaných hodnotových, mravních a duchovních úrovních.

Proces národního vzdělávání k nejvyšší lidské kvalitě musí především lidi vést k samostatnému myšlení, k samostatnému hodnocení a samostatnému a zodpovědnému jednání v rámci těchto nejvyšších hierarchických principů Pravdy, Spravedlnosti a Svobody!

Nejúspěšnější školy se budou rozvíjet, ty nejméně úspěšné zaniknou a přestanou nás svými problémy a neschonými nebo naopak všeho schopnými pedagogy zatěžovat! Oboustranně nejjistější investicí je investice do vzdělání!!!

j) REFORMA zdraavotnictví A DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU!

Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... prosadí svým programem VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! zásadní reformu zdraavotnictví, zavedení osvědčených individuálních a vzájemně kontrolovatelných pojistných smluv, uzavřených v ostře konkurenčním podnikatelském prostředí rovné soutěže mezi různými typy zdravotnických zařízení - za rovné soutěže garantované a chráněné zákonem - přímo mezi občanem a jím vybraným zdraavotnickým zařízením, tedy naprosto svobodně a za těch nejvýhodnějších podmínek!
Politická strana Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků přímo občany, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET ... prosazuje ve svém programu VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! nejmodernější penzijní systém naší planety, který funguje už 25 let v Chile! Tento systém dává poprve lidem možnost, aby si sami rozhodli, jak vysoké měsíční odvody do privátních penzijních fondů chtějí odvádět, po jak dlouhou dobu, v kolika letech chtějí odejít do důchodu a jak vysoký důchod chtějí mít. Záleží tedy opravdu pouze na lidech, pro co se svobodně rozhodnou!
k) BYTY PRO KAŽDÉHO vytvořením svobodného a neregulovaného trhu s byty a zorganizováním výběrových soutěží na novou výstavbu levných sociálních bytů na nevyužívaných obecních pozemcích, aby nabídka jednoduchých levných bytů převýšila poptávku po nich!

Zajištění vnitřní a vnější národní a občanské bezpečnosti

l) PŘÍMÝ BOJ PROTI KRIMINALITĚ zkvalitněním výběru uchazečů k policii POD DOHLEDEM VEŘEJNOSTI, která si tyto policisty platí, aby chránili její zájmy, práva a svobody!

Velmi tvrdým a všestranným výcvikem, důkladnou znalostí místního prostředí a důsledným přechodem na odměňování podle výsledků práce ve svěřeném okrsku. Pouze ti nejlepší z nich pak mohou takovou policii – pod vedením občany přímo voleného a odvolatelného ředitele – před veřejností reprezentovat a řídit!

m) Prosazení komplexu zákonů, (např. pravidelná a pod přísnou sankcí vymahatelná a kontrolovatelná MAJETKOVÁ a daňová přiznání), umožňujících objevit a neutralizovat tzv. „špinavé peníze“, které od roku 1990 proudí každoročně v řádu stovek miliard do hospodářské, politické, informační = dezinformační a výkonné sféry působení státní moci a tak deformují a křiví náš život a jakoukoliv soutěž ve všech oblastech.

V takové soutěži pak nevítězí ti nejlepší, ale kriminální elity, které za nečinného přihlížení "našeho" státu a "našich" mocenských struktur, velice ÚSPĚŠNĚ masově ničí poctivou podnikatelskou konkurenci svými nelegálně získanými nebo nezdaněnými penězi! Viz TAJNÁ ZPRÁVA BURBULISOVY VYŠETŘOVACÍ KOMISE PRO PRESIDENTA BORISE JELCINA, aneb JAK SE NEEFEKTIVNÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ REPRESIVNÍ MOCI MĚNILO NA EFEKTIVNĚJŠÍ OTROKÁŘSTVÍ KOMUNISTICKÉ KAPITALISTICKÉ MOCI... (NAPROSTO ZÁSADNÍ MATERIÁL - PROSÍM O JEHO DALŠÍ ŠÍŘENÍ!!!!!)

Kdo v lidské společnosti na tomto stupni jejího vývoje kontroluje peníze, kontroluje v ní i politickou moc! Čistota politické moci pak přímo odpovídá čistotě těchto peněz!!!

n) Miliční uspořádání armády na principu domobrany podle vzoru Švýcarské konfederace a Národní gardy USA, doplněné a o malou profesionální armádu podle požadavků NATO.

V praxi to znamená 15-ti týdenní základní vojenský výcvik, 300 dní další vojenské služby celkem (přičemž každé 2 roky je povinností absolvovat třítýdenní cvičení) a ponechání výstroje a osobní výzbroje vojákům i po převedením do zálohy. Ozbrojen pak v takovém systému armádní domobrany není stát a jeho žoldnéřská armáda proti vlastním občanům, ale svobodní lidé na obranu svých práv!

Teprve pak už nikdy nemůže dojít k Mnichovské zradě, komunistickému puči 1948, sovětské komunistické okupaci 1968 a následné perzekuci všech nesouhlasících, anebo k podvodné komunistické "sametové revoluci" a na to navazujícímu oloupení našeho národa - v procesu ještě podvodnější privatizace národního majetku do rukou komunistické nomenklatury, kádrů represivních složek komunistické diktatury a sovětského okupačního režimu - o biliony korun.

Pouze dokonalým armádním miličním systémem domobrany pak můžeme čelit i některým hrozbám, o kterých informuje přední americký geopolitický analytik Jeff Nyquist ve své varující analýze "SVĚT PŘED III.SVĚTOVOU VÁLKOU", viz

o) Naše politická strana Volte Pravý Blok (www.cibulka.net) považuje ve svém programu "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů prosazeni ZÁKONA O NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI.

Tento - z národního a občanského hlediska životně důležitý zákon - by pod přísnou trestně právní sankcí donutil všechny politiky, úředníky, bankéře, majitele masmédií a novináře, mající v úmyslu působit na celostátní úrovni, podrobit se pravidelným prověrkám národní spolehlivosti z kriminálního a kontrašpionážního hlediska, a to za použití detektoru lži, REGRESNÍ HYPNÓZY a všech dalších nejúčinnějších kontrašpionážních technologií, prováděné zásadně očištěným Národním bezpečnostním úřadem.

Po takové hloubkové prověrce národní spolehlivosti skončí bezpochyby tisíce nejvyšších českých politiků, úředníků, bankéřů, majitelů masmédií a novinářů - kádrů KGB, GRU, organizovaného zločinu a na ně napojených domácích struktur - přímo ve vyšetřovací vazbě s obviněním z vlastizrady! A náš vymírající národ, naše zdevastované rodiny, školství, kultura, svět podnikání, systematicky ničené jejich cílenou politikou ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE, se konečně zbaví jejich smrtícího sevření a začnou se ve všech směrech vzpamatovávat a rozvíjet!
Viz:
Dilema českého národa: Máme dále v klidu vymírat, duchovně a mravně degenerovat, uvolňovat náš geopolitický prostor ruskojazyčné a německé populaci, anebo místo toho raději zásadním způsobem reformujeme naši národní rodinnou politiku?

p) Maximální zjednodušení celého právního systému a všech zákonů, zaručujících každému občanovi snadnou orientaci ve svých ústavních a zákonných právech, povinnostech a svobodách!

Prosadíme snadnou vymahatelnost práva na účinné a rychlé dovolání se spravedlnosti přímou volbou a přímým odvoláním policejních ředitelů, státních zástupců a soudců a uzákoněním přísných trestně právních a finančních postihů vůči těm představitelům státní správy a samosprávy, kteří tato základní ústavní a zákonná práva občanů, ať už úmyslně a nebo z nedbalosti, účinně a včas nezajistí.
Právo na pravdivé, úplné a včasné informace

q) Svobodný přístup občanů – daňových poplatníků k PRAVDIVÝM, ÚPLNÝM a VČASNÝM informacím. Viz varující analýza ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ELITY POD SPOLEHLIVOU OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ

Zákonem zajistíme skutečnou nezávislost veřejnoprávních masmedií na státní moci i na držitelích politické a ekonomické moci anebo vlivu, což v konkrétní rovině znamená, že zákonem zajistíme spolehlivou - a veřejností přímo volenými a odvolatelnými zástupci kontrolovanou – existenci, nezávislost a maximálně širokou názorovou a politickou pluralitu veřejnoprávní televize, rozhlasu a alespoň jednoho celostátně distribuovaného deníku a týdeníku, obsahujícího vedle politicky menšinových a občanských názorů i oficiální necenzurovaná stanoviska členů vlády, parlamentu a Senátu, které budou ze zákona vkládány jako příloha do nejčtenějších neveřejnoprávních společensko-politických komerčních deníků a týdeníků!
Prodejní cena i dostupnost všeho veřejnoprávního tak bude odpovídat cenám i dostupnosti veškeré dnešní konkurenční neveřejnoprávní produkce a toto právo bude POD PŘÍSNOU SANKCÍ vymahatelné!
Dále zajistíme proporcionálně, NA ZÁKLADĚ DOSAŽENÝCH VOLEBNÍCH VÝSLEDKŮ (tedy ne podle objednaných výsledků naprosto zmanipulovaných tzv. "průzkumů veřejného mínění", dodaných do masmédií zkorumpovanými agenturami vládnoucí fízlokracie!!!) a na základě zákona o informační a myšlenkové svobodě a pluralitě v těchto veřejnoprávních masmédiích svobodnou prezentaci všech politických názorů z celého politického a názorového spektra české společnosti, a to včetně necenzurovaných názorů vlády a jejich představitelů, parlamentu a senátu. Proto se už při splnění těchto podmínek nebude nikdy opakovat ostudná situace z parlamentních voleb 2006(2010), kdy celonárodní masmediální manipulace tzv. "agentur na průzkum veřejného mínění" a všech tzv. "českých" masmédií v rukou vládnoucí rusko-české totalitní fízlokracie dostaly do českého parlamentu zmanipulováním českých občanů svoji Stranu zelených (Věci Veřejné, TOP09)!
Ekonomická a tím i OBSAHOVÁ NEZÁVISLOST – jako nejvyšší hodnota, kterou je nutno chránit(!) – bude zajištěna u všech veřejnoprávních masmédií v případě potřeby smíšeným financováním. Především z jejich prodeje, anebo z koncesionářských poplatků, inzerce a v případě nutnosti částečně i z peněz daňových poplatníků, kteří musí mít jako koneční odběratelé nejvyšší zájem na udržení veřejnoprávního charakteru vybraných masmédií, jako jediného zdroje pravdivých, úplných a včasných INFORMACÍ, NA KTERÉ SE BUDOU MOCI PŘI TVORBĚ SVÝCH ROZHODNUTÍ VŽDY S DŮVĚROU SPOLEHNOUT. Kdo kontroluje informace, kontroluje moc!!!

Podpoříme vznik mnoha dalších místních televizních a rozhlasových stanic digitalizací přenosových sítí, vysokorychlostním internetem pro všechny zdarma, zvýhodněnými úvěry, nájmy, atd.

r) Z důvodů prosté lidské sebezáchovy není a nesmí nám být jedno, jestli lidská společnost ponechá i nadále moc nad výběrem a distribucí myšlenek a informací v rukou těch duchovně, mravně a myšlenkově nejnižších, viz série autentických analytických dokumentů z naší současnosti, ČESKÉ KRIMINÁLNÍ ELITY POD OCHRANOU SVÉHO CENTRALIZOVANÉHO KRIMINÁLNÍHO STÁTU A SVÝCH CENTRALIZOVANÝCH KRIMINÁLNÍCH MASMÉDIÍ

Tolerujeme mlčky tento dobře známý stav v chybné a vysoce nebezpečné důvěře, anebo spíše ve své zbabělé lenosti bez hranic, že i tyto kriminální "elity" se snad v průběhu našeho života ještě někdy polidští...

Ve skutečnosti stojíme před výzvou, která je pro naši generaci možná poslední šancí na skutečně lidský život, jestli ti nejlepší, které naše lidská společnost ještě má, dokáží zmobilizovat své zbývající vnitřní síly i většinu společnosti a převedou společně výběr a distribuci myšlenek a informací z rukou představitelů těch lidsky nejnižších sil této planety, do rukou nositelů a obhájců pozitivních lidských hodnot! Popřípadě, a to v tom nejhorším případě, tento výběr a distribuci ponechají alespoň pod svou vlastní účinnou kontrolou s právem veta! Kontrolu PRAVDIVOSTI, ÚPLNOSTI a VČASNOSTI nám předkládaných informací lze nejúčinnějším způsobem uskutečnit v rámci občany v PROPORCIONÁLNÍM volebním systému nepřímo voleného „Mediálního parlamentu pro informační a myšlenkovou svobodu a pluralitu“ s právem odebrat v případě prokázání soustavného porušování námi navrhovaného „Zákona o informační a myšlenkové svobodě a pluralitě“ provozovatelům celostátních masmédií bez náhrady licenci.

K tomu dá členům „Mediálního parlamentu pro informační a myšlenkovou svobodu a pluralitu“ dostatečný mandát kombinace jejich nepřímé volby ze strany občanů-daňových poplatníků - například vždy u příležitosti konání voleb do Evropského parlamentu - a jejich delegování, vždy po třech za každou z kandidujících politických stran, vybraných touto politickou stranou z jejich volební kandidátky a zejména možnost jejich snadného a rychlého odvolání, v případě že selžou a ztratí důvěru těch, kteří je do této funkce delegovali.

Právo odvolání má ten, kdo kandidáta do voleb delegoval a jehož zájmy by tento zvolený zástupce přestal zastupovat.

s) Zajištění přímého, bezproblémového a POD SANKCÍ snadno vymahatelného přístupu všech občanů – daňových poplatníků k informacím, týkajících se fungování státní správy, k historickým i současným faktům a ke všem dalším skutečnostem, které se nás jako občanů a daňových poplatníků – a to podle našeho vlastního názoru - jakýmkoliv způsobem dotýkají.

Hospodářský zázrak skrze svobodu podnikání

t) Vyřešení problému nezaměstnanosti skrze vyřešení problému svobodného podnikání!

Ekonomickým základem a úhelnym kamenem našeho programu hospodářského zázraku a osvobozující daňové revoluce je strategie čtyř principů, kterou jsme nazvali:
a) STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM A NASTOLENÍ OSTRÉ VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÉ KONKURENCE MEZI JEDNOTLIVÝMI KRAJI, MĚSTY A OBCEMI!
b) VŽDY VYROVNANÝ ROZPOČET!
c) ŽÁDNÝ ROZPOČET BEZ REFERENDA!
d) ŽÁDNÝ ZÁKON BEZ REFERENDA! Řešením je decentralizace politické moci a její přesunutí z mocenského centra na kraje, města, obce a především na občany - daňové poplatníky, dále ostrá daňová konkurence mezi obcemi, městy, kraji, ale i státy a současně i decentralizace peněz, vybraných jako daně (ve Švýcarsku připadá přibližně 30% z vybraných daní státu, 40% kantonům - krajům a 30% městům a obcím). To umožní obcím, městům a krajům s největšími hospodářskými těžkostmi a s nejvyšší nezaměstnaností, anebo odlivem lidí z venkova do měst, samostatně rozhodovat o vyřešení svých vlastních problémů. Ty za ně žádné mocenské centrum, někde daleko za obzorem, od psacího stolu, nikdy vyřešit nemůže!

Pokud politicky zodpovědní občané hospodářsky postižených oblastí dokáží vytvořit pro lidi výrazně výhodnější podnikatelské a zejména daňové prostředí, než jim nabízí jinde, ekonomicky aktivní lidé od nich přestanou odcházet, ale naopak se do jejich obce, města nebo kraje - jako do podnikatelských rájů - budou z širokého okolí i ze zahraničí stěhovat. Pouze to - a žádné dotace z centra - může trvale vyřešit všechny problémy nezaměstnanosti, nízké životní úrovně i kvality života! Tedy STOP CENTRÁLNĚ URČOVANÝM DANÍM!

Tato zásadní změna hospodářské politiky - tedy nastolení OSTRÉ VNITROSTÁTNÍ DAŇOVÉ KONKURENCE - jejímž těžištěm a cílem bude vytvoření podnikatelsky optimálního, legislativního a bankovně finančního prostředí s minimální administrativní zátěží, jakož i výrazné snížení daní občanům, živnostníkům a podnikatelům, určovaných jim obcí a krajem, ale i státem, a to nejméně do doby, než budou i celostátní daně schvalovány občany ve svobodném referendu - jako jediná SMYSLUPLNÁ hospodářská koncepce - naše hmotné problémy jednou pro vždy vyřeší!
Podpoříme administrativním zjednodušením zakládání a daňovým zvýhodněním rozvoj zejména malých, ale v některých případech i středních podniků rodinného typu, zaměstnávajících pouze rodinné příslušníky, jako posílení a oživení lidské soudržnosti dnešní zdevastované české rodiny a jako nejspolehlivější cesty ke vzniku co nejsilnější zdraavé střední třídy – nejdůležitějšího nositele a garanta široké svobody a demokracie – jakož i nejúčinnějšího nástroje ke vzniku nových pracovních míst.
Prosadíme ústavní zákon, ukládající vládě našeho státu a České národní bance jako jejich základní povinnost zajistit v zemi nulovou inflaci, protože každá inflace je odporný kriminální zločin, spáchaný na bezbranných občanech!!! Každý rok jsou čeští občané, živnostníci a podnikatelé díky současné kriminální státní politice "řízené inflace" beztrestně okradeni o stamiliardy korun!!!
Proto jsme zastánci přechodu na komoditní krytí měny, např. na zlatý standard nebo tzv. „komoditní košík“, sestávající z více komodit.
Pod patronací České národní banky a jako její součást budou zřízeny Úvěrové národní banky, které budou půjčovat českým občanům - za podmínky nejméně 200% bezrizikového jištění - zcela bezúročné dlouhodobé půjčky na podporu jejich podnikání na území České republiky. Komerční banky vedle toho budou moci poskytovat úvěry na svoje podnikatelské riziko při libovolném jištění, za tržní úrok a za jakýmkoliv účelem.

Pro dosažení tohoto cíle všestranně podpoříme a zvýhodníme zakládání malých českých regionálních, městských a obecních bank na straně jedné a na straně druhé pak - pod patronací a za finanční a organizační spoluúčasti obcí, měst a krajů - pak zejména podpoříme zakládání českých samosprávných svépomocných spořitelních a úvěrových družstev vlastníků, známých ZÁLOŽEN, k účinné podpoře a svépomoci místních živnostníků a soukromých zaměstnavatelů, a to za nejvýhodnějších úvěrových podmínek.
Zákonem stanovíme povinnost ukládat finanční daňové prostředky, vybrané na území České republiky, na centrální úrovni do České národní banky, na straně druhé pak právě do regionálních, městských a obecních samosprávných svépomocných spořitelních a úvěrových družstev vlastníků, s nadpoloviční majetkovou účastí obce nebo skupiny obcí, města, anebo regionu. České peníze nesmí jít do cizích bank a být odváděny v řádu stamiliard ročně mimo území České republiky, jako je tomu dneska, kdy u nás neexistuje ani jediná skutečně česká banka! České peníze musí zůstat na českém území v českých rukou - těch prokazatelně nekriminálních - a musí především sloužit všestrannému hmotnému, mravnímu a duchovnímu rozvoji českého národa!!! Všechny tyto podmínky dnes splňují pouze česká samosprávná svépomocná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků - kampeličky!!! Právě tyto české národní kampeličky však byly tímto státem, nacházejícím se v rukou nadnárodních a NADstátních bank se zcela nejasnou vlastnickou strukturou, ze které nelze vyloučit ani organizovaný zločin a ruské tajné služby KGB a GRU, čistě kriminálními metodami "českými" vládami zlikvidovány!!! Stačí si přečíst:
Česká samosprávná svépomocná spořitelní a úvěrová družstva vlastníků a politická strana Pravý Blok - strana za ODVOLATELNOST politiků, NÍZKÉ daně, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s programem "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!!" žalují český stát, že v protiústavním spojení s nadnárodními a NADSTÁTNÍMI bankami zlikvidoval české samosprávné svépomocné družstevní spoření a úvěrování!

Proto přijmeme zákony, které donutí nadnárodní a dnes už dokonce NADSTÁTNÍ banky poskytovat našemu národu a jeho státu optimální finanční servis za rovných podmínek na financování našich aktivit, a to bez jakýchkoliv vedlejších poplatků, pokud nechtějí přijít na území České republiky o licenci. Vydělají dost na svém podnikání s našimi penězi! Banka, která svým klientům nedokáže vyplácet z jimi uložených peněz vyšší úrok, než je míra inflace, přichází o licenci automaticky ze zákona! Zatím by to byly úplně všechny...

Současně prosadíme opatření, kterými omezíme možnosti těmto nadstátních bank našemu národu a státu, ač nikým v demokratických volbách nezvoleny, skrze garnitury svých prodejných českých politiků a jejich novinářů, ve svůj prospěch, ale vždy na náš úkor, bezohledně vládnout:

Banky nesmí vlastnit žádný majetek, a to ani skrze své dceřiné firmy, budou sídlit v pronajatých prostorách v majetku města nebo obce, budou smět pouze spravovat jim svěřené jmění, zhodnocovat je s péčí řádného hospodáře a vyplácet z jeho správy místo vysokých daní státu, který jak známo je tím nejhorším hospodářem, vysoké úroky svým klientům! Ti tyto finanční prostředky zhodnotí vždy lépe než jakýkoliv stát!

u) Program DEMONOPOLIZACE: Neutralizace bezohledného cenového diktátu a nekontrolovatelné moci monopolních dodavatelů elektřiny, vody, tepla, plynu, telekomunikačních, poštovních a železničních služeb nad jejich odběrateli podporou vstupu dalších konkurentů na trh, rozdělením těchto monopolů, anebo jejich podřízení všem odběratelům - akcionářům.

Ti sami budou na valných hromadách všech odběratelů na základě váhy svého hlasu, daného velikostí jimi odebraného a zaplaceného podílu, volit a odvolávat správní a dozorčí radu a kterým tyto monopoly musí jako odběratelům sloužit a ne je, tak jako je tomu dnes, POD OCHRANOU STÁTU beztrestně okrádat Viz: Jaké je skutečné zvýšení cen elektřiny pro vytápění? Stanou se skryté manipulace s cenami energií trvalou politikou státu prostřednictvím monopolů?

NÁVRH VZOROVÉHO ŘEŠENÍ RYCHLÉ A SNADNÉ DEMONOPOLIZACE ČEZ (TELECOMU) VE TŘECH KROCÍCH:
1) Oddělit přenosové energetické sítě od dnešního monopolního distributora elektrické energie a tyto přenosové sítě převést pod NEZISKOVOU státní akciovku.
2) Rozdělit ČEZ na jednotlivé výrobce elektrické energie.
3) Otevřít vstup na trh s elektrickou energií za rovných podmínek každému producentovi této energie, který pro svoji energii najde za svoje ceny na trhu odběratele. Zde obstojí pouze ti výrobci energie, kteří dokáží nabídnout svým zákazníkům nejlepší ceny!

Cestou duchovní a mravní revoluce k obrodě civilizace!


v) Zavedení etické výchovy a výuky nejvyšších duchovních a mravních hodnot, viz například dílo současného největšího filosofa západní civilizace Jana Kozáka, http://sweb.cz/gnostica/ a http://sweb.cz/gnostica/uvod.html, včetně výchovy ke SVOBODĚ, ZODPOVĚDNOSI a k účinné OBRANĚ před zvůlí a útlakem držitelů moci na všech stupních škol jako povinný předmět.

w) Zastavíme rychlé vymírání našeho národa a proces jeho nahrazování ruskojazyčnou, německou nebo jakoukoliv jinou populací!

Český národ je dnes - díky dlouhodobé protinárodní genocidní politice všech ("post") komunistických režimů - na posledním místě v počtu narozených českých dětí! Jsme poslední na celé planetě! Důvody jsou velice dobře známé... 2x viz: Dilema českého národa: Máme dále v klidu vymírat, duchovně a mravně degenerovat, uvolňovat náš geopolitický prostor ruskojazyčné a německé populaci, anebo místo toho raději zásadním způsobem reformujeme naši národní rodinnou politiku?

Každá rodina, která v místě svého bydliště prokáže, že se o své děti řádně stará, bude ve všech směrech výrazně zvýhodněna oproti všem ostatním. V naší zemi bude konečně výhodné mít hodně dětí a řádně se o ně starat!

Ekologií životního prostředí a k ekologii lidského života

x) Daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit, trvale poškozujících životní prostředí, s důrazem na komplexní ochranu přírody a krajiny pro nás i další generace.

Státní správa a samospráva pro minimální silný stát

y) Plně konkurenční prostředí ve státní správě a samosprávě: ŽÁDNÁ DEFINITIVA PRO ÚŘEDNÍKY!!! Méně důležitá místa ve státní správě, u policie a všech ostatních represivních složkách státní moci, ve školství, zdraavotnictví a všech institucích spravovaných státem, městy nebo obcemi, obsazovat na základě pravidelných veřejných výběrových řízení. Preferujeme ostře konkurenční a vysoce pružný systém personální práce, uplatňovaný v centrále NATO

Na každou uvolněnou funkci ve státní správě a samosprávě je nutné ze zákona vyhlašovat výběrové řízení na čtyřleté působení. Z těch nejlepších pak přijmout vždy o jednu desetinu uchazečů více, než je zapotřebí. Při nástupu všem vybraným sdělit, že do jednoho roku bude muset každý desátý z nich odejít jako nadbytečný – ať se podle toho snaží. Po třech letech služby zbývající vyzvat, aby se začali účastnit dalších výběrových řízení na jinou funkci, pokud si chtějí práci ve státní správě nebo samosprávě udržet. Kdo neuspěje v žádném z výběrových řízení, oblast veřejných služeb po čtyřech letech opouští.

Je to nejefektivnější a nejpružnější byrokratický systém! Po několika čtyřletých cyklech taková organizace disponuje širokým kádrem v různých funkcí zkušených, vysoce výkonných, vzájemně zastupitelných a v případě nutnosti snadno nahraditelných profesionálů.
Všechna důležitá místa ve státní správě a samosprávě pak vybírat, obsazovat a měnit výběrem z těchto lidí pouze na základě přímého rozhodnutí občanů – daňových poplatníků!
Každá oblast, které se to týká, tedy každá oblast, která je financována z veřejných zdrojů, bude vždy v určitých, předem určených a pravidelných intervalech oficiálně zveřejňovat všechna volná místa, na která okamžikem oficiálního zveřejnění vyhlásí výběrové řízení. Zveřejnění proběhne buď:
a) Na internetu (na konkrétní adrese, např.: www.statnikonkurzy.cz), kde pak budou odkazy na konkurzy do jednotlivých resortů (školství, zdraavotnictví, policie, justice, státní zastupitelství, doprava, atd.) Bude to zahrnovat, na základě stanoviska občanů – daňových poplatníků, všechna úřednická místa, technický personál a třeba i obslužný personál.
b) Zveřejnění v oficiálním časopise – v periodiku, které bude k dispozici na určitých místech pro veřejnost, například na obecních úřadech. Kritéria výběru budou předem daná, neměnná a oficiálně s dostatečným předstihem oznámená. Pro konkrétní kategorii zaměstnanců budou vždy jasně definovaná kritéria ohledně požadované kvalifikace, délky praxe, atd. Každému požadavku na kvalifikaci, praxi, publikační činnost, atd. bude přiřazen určitý počet bodů. Který uchazeč získá nejvyšší počet bodů, ten konkurz vyhraje a to bude automaticky znamenat, že získal i dané místo. Kritéria budou ve třech základních kategoriích:
1) Kriteria nutná (bez jejich splnění je uchazeč vyřazen z konkurzu ihned). Při jejich splnění a na základě toho, jak výrazně je splňuje nebo překračuje, může získat určitý počet bodů.
2) Kriteria zvýhodňující
3) Kriteria znevýhodňující. (Např. pokud bude o někom známo, že je trestně stíhán a nebo odsouzen, dostane za to záporné body).
Vedoucí institucí a organizací a lidé v dalších významných funkcích, kteří jsou placeni z kapes občanů – daňových poplatníků, budou navrhováni, voleni a odvoláváni v rozsahu a frekvenci závislé pouze na vůli a míře spokojenosti nebo nespokojenosti občanů – daňových poplatníků, s jejich službami.
Kontrola politické moci SHORA

Chceme-li učinit v lidské společnosti na určité úrovni vědomí správná rozhodnutí s dostatečně dlouhodobou platností, musíme přitom stát nejméně i jednu úroveň vědomí výše. Další správná rozhodnutí jsou správná jedině za podmínky, když jsou učiněna ve správném čase a správném pořadí! Správný rozhodnutím musí předcházet správné analýzy, správným analýzám správná filosofie člověka (například filosofie Rudolfa Steinera), správné filosofii správné náboženství a správnému náboženství musí předcházet správný duchovně-vědecký názor na uspořádání vesmíru jako živého vědomí (theosofie, antroposofie, tajná věda Rudolfa Steinera!

z) OBNOVENÍ ROVNOVÁHY MEZI NEJVYŠŠÍM LIDSKÝM MNOŽSTVÍM A NEJVYŠŠÍ LIDSKOU KVALITOU V DEMOKRATICKÉM POLITICKÉM SYSTÉMU - JAKO JEDINÁ ÚČINNÁ OBRANA PROTI DALŠÍMU SETRVÁNÍ NEGATIVNÍCH ELIT VE VEDENÍ NAŠÍ ZEMĚ A TOHOTO SVĚTA!

Dolní a horní komora parlamentu musí mít v politickém systému naší země vzájemně naprosto stejnou politickou váhu a možnosti.

Jedna z komor parlamentu bude volena VĚTŠINOVÝM volebním systémem v malých JEDNOMANDÁTOVÝCH volebních obvodech a v JEDNOKOLOVÝCH volbách, které zajišťují volbu nejsilnějších osobností a umožňují jejich případnou ODVOLATELNOST, bohužel za cenu redukce celého širokého politického a názorového spektra pouze na několik nejsilnějších politických stran.

Druhá komora parlamentu bude volena POMĚRNÝM volebním systémem V JEDINÉM CELOSTÁTNÍM VOLEBNÍM OBVODÉ – bez jakýchkoliv administrativních a finančních omezení pro zúčastněné politické strany a hnutí jak před volbami, tak i po volbách. Poměrný volební systém naopak zajišťuje maximální politickou a názorovou pestrost volené politické reprezentace všech občanů.

Volební program švýcarské a americké PŘÍMÉ demokracie "VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VEŘME SAMI SOBĚ!!!" jménem politické strany Volte Pravý Blok (www.cibulka.net)
Petr Cibulka
KONTAKT:
Politická strana Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO. BOX 229, 111 21 PRAHA 1, E-mail: Petr.Cibulka@PravyBlok.cz , WWW.CIBULKA.NET

PROTOŽE SE NÁM VAŠE MAILY V TOMTO KRIMINÁLNÍM STÁTĚ VELICE ČASTO ZTRACEJÍ, TELEFONUJTE PRO KONTROLU I NA TATO NAŠE ČÍSLA:
605 230 238 / 608 215 455 / 732 207 254

POKUD VÁS NÁŠ UNIKÁTNÍ VOLEBNÍ PROGRAM ZAUJAL, MŮŽETE NÁS PODPOŘIT SVÝM HLASEM NEJENOM V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH, ALE UŽ DNES NÁM MŮŽETE DÁT SVŮJ HLAS V PŘEDVOLEBNÍM INTERNETOVÉM HLASOVÁNÍ NA www.volebnipreference.cz!!!
POKUD VÁS NÁŠ UNIKÁTNÍ VOLEBNÍ PROGRAM ZAUJAL OPRAVDU HODNĚ, V TOM PŘÍPADĚ NÁS MŮŽETE PODPOŘIT NEJLÉPE TÍM, ŽE VSTOUPÍTE PŘÍMO NA NAŠE VOLEBNÍ KANDIDÁTKY JAKO NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A ZÍSKÁTE PRO PROSAZENÍ TOHOTO PROGRAMU CO NEJVÍC HLASŮ MEZI SVÝMI ZNÁMÝMI! FORMULÁŘE K VYTIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ NAJDETE NA ADRESE http://www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005070106
dadak
dadak dne November 14 2013 16:06:39

Smutný

Robert
Robert dne March 16 2016 10:26:53

Vyděšený

29
x314 dne January 15 2018 16:40:43

Trošku bych to změnil
h) Myslím, že i všelijaké rekvalifikační kurzy a dobrovolné práce jsou často jen zašívárny. Ať se prostě dá max. doba pobírání podpor v nezaměstnanosti 6 měsíců, pak musí nejméně 2 roky pracovat než má znovu nárok

j) Neopakoval bych pořád název strany. Prostě: zrušit veřejné pojištění a zprivatizovat zdravotnictví.

k) Obecní pozemky bych zprivatizoval, aby se na nich postavilo to, po čem je poptávka. Jinak souhlasím.

w) Nejlepší cestou jak posílit rodinu, je oslabit sociální stát. Lidé pak budou chtít a potřebovat rodinu, aby se o ně postarala.

29
x314 dne January 15 2018 16:54:41

A vzdělání bych reformoval takto:
1. Mateřské školy zprivatizovat (je to vlastně jen hlídání dětí)
2. Základní a střední školy zprivatizovat, ale budou dostávat peníze na žáka od státu místo komplikovaného systému dotací- vznikne tím tržní prostředí: horší školy->málo žáků->krach
Vznikne tím systém solidární, ale tržní.

Přidat komentář
Jméno:

Validační kód
Validační kód


Hodnocení
Hodnotit mohou pouze přihlášení uživatelé.

Prosím přihlaště senebo se registrujte pro možnost hodnocení.

Výborné Výborné 0% [Žádné hlasy]
Chvalitebné Chvalitebné 100% [1 Hlas]
Dobré Dobré 0% [Žádné hlasy]
Dostačující Dostačující 0% [Žádné hlasy]
Nedostačující Nedostačující 0% [Žádné hlasy]